جدول مسئولین دانشکده مدیریت و حسابداری

دانشکده مدیریت و حسابداری

معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده مدیریت و حسابداری : محمد گرائیلی کرپی 88 04ba6
 کارشناس مسئول امور آموزشی و پژوهشی دانشکده و مدیریت :  حسین علی خاندوزی                    

      

مسئول امور عمومی دانشکده دانشکده و مدیریت: موسی خداوردی                                               mosa khodaverdi      
کارشناس امور آموزشی ( امور پایان نامه ها ): جواد ربیعی                     88 77468
کارشناس امور آموزش: رمضان عاشوری شیخی                    rameza ashori 578a6
کارشناس امور آموزش: محمدجواد عاشوری شیخی  
کارشناس امور آموزش: مهدی صالحی نیا  
کارشناس امور کلاس ها: علی اصغر اسلانی  
مسئول کتابخانه ها: حشمت اله عباسی                   889 06a93
کارشناس کتابداری: ابراهیم قره خانی